DE TROYER I.

Repertorium van de door België gesloten verdragen. 1830-1940. Répertoire des traités conclus par la Belgique.

Softcover, 4to, 573 pp. I: Chronologie. II: 1. Lijst der bilaterale verdragen/Liste des traités bilatéraux 2. Lijst der multilaterale verdragen/Liste des traités multilatéraux III. Alfabetisch register/Index alphabétique Annexe: Verdragen betreffende Congo en Ruanda-Urundi / Traités concernant le Congo et le Ruanda-Urundi. Als voorbeeld voor de hoge bruikbaarheid geven we hier de jaartallen van de verdragen tussen België en Nederland aangaande de Schelde: 1839, 1863, 1866, 1873, 1881, 1891, 1901, 1905, 1907, 1935.

DE TROYER I.@ wikipedia

€ 75.0