VAN DER ELST Frans

Twintig jaar Volksunie (1954-1974). Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij.

Vollinnnen, goudopdruk, gebonden, 128 pp. + 30 pp. buitentekstillustraties in ZW. Bevat de verkiezingsuitslagen, het manifest van de stichting, verschenen in 'De Volksunie', tal van sleutelmomenten uit het leven van de partij. De stichtingsvergadering werd gehouden te Brussel op 21/11/1954, de statuten werden getekend op 15/12/1954, de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde op 29/1/1955.
De passages over Tony Herbert (De Nieuwe Standaard) en Jan Boon (N.I.R.) zijn bijzonder bitter maar daarom niet minder waar. Wij laten ze u hieronder meelezen.

VAN DER ELST Frans@ wikipedia

€ 20.0