GILISSEN John Prof., DE SCHEPPER Hugo, DOUXCHAMPS-LEFEVRE C., BEKERS J., HANSOTTE G., COPPEJANS-DESMEDT H., MAES J., MAES L. Th., NOTEBAERT A.

DE BESLUITVORMING VROEGER EN NU. TENTOONSTELLING 15 APRIL - 17 MEI 1975

Gebrocheerd, geïlustreerde cover, 170 x 240 mm., 282 pp., katern met illustraties en plattegrond van de tentoonstelling. Schematische voorstellingen rechtssysteem. Ter gelegenheid van het Colloquium " Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België " ( 15- 18 april 1975 ). De bijdrage van drs. J. Bekers, Administratieve beslissingen 19de - 20ste eeuw: De aanleg van een spoorweg, 1841-1844, weerhield onze aandacht. Het voorbeeld slaat op de eerste spoorwegverbinding die in concessie werd gegeven: Antwerpen-Gent via Sint-Niklaas en Lokeren (KB van 16/11/1842).
Ook de Staten van Brabant, Henegouwen, Vlaanderen, etc. komen aan bod. De Staten konden een aanzienlijke invloed uitoefenen op het beleid via de 'beden', goedkeuring van belastingen. Met name de abdijen hadden grote zeggingschap in de Staten van Brabant.

GILISSEN John Prof., DE SCHEPPER Hugo, DOUXCHAMPS-LEFEVRE C., BEKERS J., HANSOTTE G., COPPEJANS-DESMEDT H., MAES J., MAES L. Th., NOTEBAERT A.@ wikipedia

€ 20.0