ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, e.a.

Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig)

2 volumes, 1.256 pp. Uit de reeks "Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Gent" Nummer 6. Bevat bijdragen van de grote rechtsgeleerden. Noot: De bijdrage van Y. Schoentjes-Merchiers: "Aansprakelijkheid van de beheerders na faillissement van de vennootschap" is bijzonder interessant in het licht van enkele grote en ophefmakende faillissementen na 1975, waarbij de beheerders strafrechtelijk werden vervolgd (bankbreuk, bedriegelijk bankroet, ...). Artikel 1382 BW speelt tenvolle voor de beheerders van een vennootschap. In zijn bijdrage pleit STORME voor een actievere rol van de rechter. LINARD behandelt de G.I.E. in Frankrijk (antitrust, anti-kartel, ...).

ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, e.a.@ wikipedia

€ 75.0