Belgische vereniging van vrouwelijke juristen

Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht. Balans en opties.

Paperback, in-8, 115 pp.
Voorbeeldige opbouw: linker kolom de wet, rechter kolom de wenselijke wijzigingen en commentaren.

Belgische vereniging van vrouwelijke juristen@ wikipedia

€ 15.0