LAUREYSSENS Julienne

Industriële naamloze vennootschappen in België 1819-1857

Gebrocheerd, v + 771 pp. Met bibliografie en index. Opbouw: Steenkoolmijnen; Metallurgie; Verkeerswegen, spoorwegen, kanalen, wegen; Diverse nijverheden, textiel, glas, papier; Groep van de Société Générale de Belgique; Groep van de Banque de Belgique; Bronnen en Bibliografie; Biografische index personen; Bibliografie; Index Ondernemingen en Plaatsnamen. Dit werk was opgesteld als een onderdeel van een doctoraatsthesis verdedigd in 1970 onder de titel: 'De naamloze vennootschappen en de ontwikkeling van het kapitalisme in België (1819-1850)'. Referentiewerk. Zeldzaam. Laureyssens (°6/2/1940 +4/6/2008)

LAUREYSSENS Julienne@ wikipedia

€ 100.0