DE GROOTE Henry L.V.

De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.

Pb, in-8, 178 pp. + bijlage, bibliografie

DE GROOTE Henry L.V.@ wikipedia

€ 15.0