TESSENS Lucas

De Griekse toetreding, een avontuur ?, in: Perpetuum Mobile, maart 1976, pp. 1-5

Bespreekt de twee drijfveren die leidden tot de toetreding van Griekenland tot de EG: de economische en de politieke.
In 1973 had G. een BBP/capita van 1790 US$ tegen 5610 US$ in West-Duitsland. Ook de samenstelling van het BBP was problematisch, de handelsbalans was deficitair, de inflatie liep op tot 33 %, de fiscale structuur was zwak. De Commissie pleitte voor een lange overgangsperiode. De Raad besliste op zuiver politieke gronden (o.a. vrees voor sovjet-invloed in Middellandse Zee) om de toetreding te aanvaarden; G. was immers politiek instabiel na een periode van rechtse dictatuur (kolonelsregime 1967-1974).
Noot over de situatie in 2012: men moet zich afvragen (net zoals bij een faillissement van een bedrijf) of de verschaffer van kunstmatig krediet (roekeloze en ruïneuze kredietverlening) niet medeschuldig is aan de bankbreuk van het land.

In 2015 kwam een linkse regering tot stand.
Op 20150705 stemden de Grieken in een referendum massaal (61%) tegen de wurgende maatregelen van de EU. Zoals 40 jaar geleden zullen de Europese lidstaten opnieuw een politieke oplossing moeten bieden voor de problemen. Tot nu toe werd er enkel boekhoudkundige taal gesproken. In een faillissementsscenario verdwijnt de betrokken firma maar een land en een volk veeg je niet zomaar van de kaart.

TESSENS Lucas @ wikipedia

€ 20.0