ELSHOF Paul

Stadsvernieuwing als ruimte-ordening door het kapitaal

Pb, in-8, 160 pp., fotokatern, bibliografische noten. De stadsvernieuwing is uiterst politiek van inhoud, het is de fysieke en ruimtelijke uitdrukking van de krachtsverhouding tussen de maatschappelijke klassen, zo stelt de auteur, die politicologie studeerde aan de univ van A'dam en docent is aan de katholieke sociale akademie in Den Haag. Gebaseerd op zijn doctoraalscriptie. Interessant analysemodel gebaseerd op begrippen zoals annexatie, verdrijving, kolonisatie.

ELSHOF Paul@ wikipedia

€ 25.0