FRANCOIS Luc

Politieke integratie of exclusie ? Belgische notabelen tussen 1785 en 1835

overdruk uit : Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, jg. 8, 1977, afl. 2, blz. 153-183. Noot LT: F. schetst de merkwaardige gave van de notabelen om zich onder zeer verschillende regimes staande te houden en privilegies te verwerven.

FRANCOIS Luc@ wikipedia

€ 15.0