VAN DER HOEVEN Jan, FONTIER Jaak, SABBE Herman

De Romantiek

Gebrocheerd, in-8, 159 pp. en 22 buitentekstplaten in ZW. Chronologische tafel. Bibliografie. Degelijke inleiding tot deze periode. Zeer terecht stelt Van der Hoeven dat een precieze en rigoureuze periodisering uit den boze is; toch neemt men algemeen aan dat 'dé' romantiek zich situeert in de periode 1780-1850. Handelt over literatuur, bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek.

VAN DER HOEVEN Jan, FONTIER Jaak, SABBE Herman@ wikipedia

€ 15.0