DESEYN G., LINTERS Adriaan, SORBER F., KROESE W.T.,

Vijfde Nationaal Congres voor Industriële Archeologie. Textiel. Handelingen.

Gebrocheerd, in-8, 300 pp., illustraties. Noot LT: De Seyn wijst op de wildgroei van straten in Gent door de laisser faire politiek: de opening van nieuwe straten werd volledig overgelaten aan grondspeculanten en nijveraars. (p. 171-199) Stad reanimeren door hergebruik en herbestemming van industriële gebouwen in het centrum

DESEYN G., LINTERS Adriaan, SORBER F., KROESE W.T., @ wikipedia

€ 15.0