COPIN A.

De organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

overdruk uit Tijdschrift van het Gemeentekrediet, nr 119

COPIN A.@ wikipedia

€ 15.0