FEDDEMA Raymond, TICHELMAN Fritjof (red.)

De doorbraak van het kapitalisme. Historische voorwaarden voor een Industriële Revolutie.

Pb, 178 pp., bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: De stellingnamen van de auteurs over de betekenis van de Franse Revolutie als een transitieperiode naar een industriële revolutie (p. 87 e.v.) lijken ons wat te simplistisch en ééndimensionaal. Blijkbaar wordt uit het oog verloren dat de FR niet beperkt bleef tot het enge Franse grondgebied zoals we dat vandaag kennen. Het mag dan al waar zijn dat de boerenstand grote voordelen haalde uit de FR, men mag toch niet uit het oog verliezen dat in de pre-industriële fase een accumulatie van kapitaal tot stand kwam in handen van een geldaristocratie, met name de kopers van nationale goederen. Overigens is de boerenstand niet monolitisch maar zeer gediversifieerd samengesteld. Feddema (1950-2004).

FEDDEMA Raymond, TICHELMAN Fritjof (red.) @ wikipedia

€ 15.0