Nationale Bank van België

Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis (tweede uitgave)

Carton cover, geïll., 282 pp + 25 buitentekstplaten in ZW en kleur. Tentoonstellingcatalogus 19/5 - 14/7/1979. Inhoud: Financieel beheer van de stad tijdens het Ancien Regime, Muntslag van de 10de tot de 20ste eeuw; Financieel leven tijdens het Ancien Regime; handelsleven; Ambachten en manufacturen; Kunstambachten; Econ. en fin. leven in de 19de eeuw; Brussel, internationaal trefpunt. Bibliografie. Afkortingenlijst. Noot LT: Bevat een kleurreproductie van het portret van burggraaf Edouard de Walckiers (1758-1837), toegeschreven aan David (uit de verzameling van burggraaf Ch. de Walckiers, Brussel).

Nationale Bank van België@ wikipedia

€ 15.0