GALBRAITH John Kenneth

Armoede. Eigenzinnige opvattingen van een eminent econoom over een wereldomvattend probleem. (vert. van The Nature of Mass Poverty - 1979)

Hardcover, linnen, stofwikkel, small in-8, 135 pp. Met bibliografische noten. De stelling van Galbraith is dat we hulp moeten concentreren op die groep van mensen die zich niet wenst neer te leggen bij hun miserabel lot. "Armen en ongeletterden houden zich meestal aangenaam rustig." (p. 27) John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 - Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) mag beschouwd worden als de meest invloedrijke econoom van de 20ste eeuw en ook de meest controversiële. Zo poneerde hij dat economische groei niet automatisch tot maatschappelijk welzijn leidde; logisch want een hoog BBP/capita garandeert nog geen rechtvaardige verdeling van dat BBP, laat staan van het vermogen (cfr. Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve). Hij bekritiseerde de USA wegens het ontbreken van een sociaal vangnet en de groeiende inkomensongelijkheid. Was van 1961 tot 1963 ambassadeur in India. Doceerde van 1949 tot 1975 aan Harvard.

GALBRAITH John Kenneth@ wikipedia

€ 20.0