MARTENS Mina, VANRIE André, DE WAHA Michel

Sint Michiel en zijn symboliek

Gebrocheerd, met flappen, in-8, 150 pp., 32 kleur- en 64 zw-platen. Toegevoegd in de achterflap: boekje met repertorium der tentoongestelde werken (195 items). Uitgegeven naar aanleiding van het Millenium van de Stad Brussel. Michaël als aartsengel, drakendoder, rol in de apocriefen, gids van de naties, weger van zielen tijdens het Laatste Oordeel, patroonheilige van een ridderorde, gids van Jeanne d'Arc, ook als symbool van de weerstand aan despotische politieke machten.

MARTENS Mina, VANRIE André, DE WAHA Michel@ wikipedia

€ 20.0