NORTH DouglassC., THOMAS Robert P.

De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.

Pb, in-8, 222 pp., bibliografie. De pachtprijzen in Engeland worden besproken op de pagina's 22 en 147. Het beleid van de Tudors komt aan bod op p. 197.

NORTH DouglassC., THOMAS Robert P.@ wikipedia

€ 15.0