WITTE Els, CRAEYBECKX Jan

Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Eerste druk.

Similileder, goudopdruk op rug, gebonden, 535 pp., register, bibliografie

WITTE Els, CRAEYBECKX Jan@ wikipedia

€ 15.0