VLAEMINCK Sieg

Sociale Stadsvernieuwing concreet. Middelen. Moeilijkheden. Mogelijkheden.

Pb, 4to, 369 pp., rijkelijk geïllustreerd met plans, foto's, plattegronden, uitslaand schema procedure Bijzonder Plan van Aanleg (tijdlijn). Vlaeminck (1933-2011) poogt een link te leggen tussen de theorievorming en de concrete realisaties inzake stadsvernieuwing en monumentenzorg. Vele 'cases' ondersteunen het gedreven en kritische betoog. Van hem is de uitspraak “er gaapt een kloof tussen enerzijds papier, toespraken, congressen en feitelijke beslissingsprocessen". Hij was de bezieler en eerste Voorzitter van Monumentenwacht (°1991).

VLAEMINCK Sieg@ wikipedia

€ 20.0