DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf)

De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in België, voor, tijdens en na WO II.

2de druk. Gebrocheerd, omslagillustratie door GAL, 224 pp., enkele foto's in ZW, index, bibliografie. De generatie die hier wordt belicht is erin geslaagd een taboe op te hangen rond haar optreden tussen 1930 en 1950. Velen konden ontsnappen aan de repressie en hebben vanaf 1950 opnieuw topfuncties verworven in de politiek, het zakenleven, de banken, het ambtenarenkorps. In dit boek maakt WDB voor het eerst bekend dat André Leysen (Ahlers, Standaardgroep, VUM, VBO, Gevaert) lid is geweest van de Hitlerjugend.

DE BOCK Walter, DE WILDE Maurice (woord vooraf)@ wikipedia

€ 20.0