VAN DEN BOOGAART E. e.a.

Overzee: Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975.

Softcover 291 pp. 17x25 cm. With maps, num.ills., photos, facsimile. Indrukwekkende bibliografie. Noten.

VAN DEN BOOGAART E. e.a.@ wikipedia

€ 15.0