DECONINCK Mireille

Ontstaan en ontwikkeling van de groenzones in de Brusselse agglomeratie vanaf het einde van de 18de eeuw, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 36, nr 141, juli 1982

p. 175-200. Kaartjes oppervlakte Zoniënwoud 15de eeuw tot 1980, Brussel in verschillende periodes: 1780, 1850, 1880, 1930, 1970. Territorale uitbreidingen van de stad Brussel

DECONINCK Mireille@ wikipedia

€ 15.0