STOOF Jan e.a.

De smalle marge van de onafhankelijkheid. Opstellen over Afrika.

Pb 405 pp. Index. De onafhankelijke staten van Afrika vallen ten prooi aan neo-kolonialisme. Jan Stoof brengt Zaïre/Congo in beeld. Ger Van Roon (Univ Amsterdam) heeft het uitdrukkelijk over de problematiek van de grondstoffen-export en de belangen daarin van de geïndustrialiseerde landen en de particuliere consortiums.
Noot Lucas Tessens (20200203): Deze export doet al te vaak de handelsbalans van de ontwikkelingslanden NIET in positieve richting overhellen, wat wijst op lage prijzen op de wereldmarkt, en die zijn manipuleerbaar.
Zo kan een (tijdelijke) overproductie in Chili de prijs van kopererts kelderen waardoor bvb. Congo geen uitvoer meer kent van dit erts. Dat heeft een rechtstreekse invloed op het staatsbudget dat sterk afhankelijk is van fiscale inkomsten uit de mijnsector: ondernemingswinsten en eventueel uitvoertaksen.
Een regime kan alzo aan het wankelen worden gebracht. Dat is des te meer waar als het land afhankelijk is van de productie van één of enkele ertsen.
Deze afhankelijkheid werkt corruptie in de hand, zeker wanneer de ertsontginning in twee of meerdere landen in handen is van één consortium.

STOOF Jan e.a.@ wikipedia

€ 15.0