LODEWICK Fernand, DE MOOR Wam, NIEUWENHUIJZEN Kees

Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse letterkunde (2de herziene druk)

Hardcover, folio, stofwikkel, 272 pp., uitbundig geïllustreerd in kleur en ZW, index. Noot LT: Het boek munt uit door de verzorgde iconografie met vaak nooit eerder gepubliceerde foto's en documenten. Een voortreffelijk naslagwerk.

LODEWICK Fernand, DE MOOR Wam, NIEUWENHUIJZEN Kees@ wikipedia

€ 25.0