SALDIEN T. / AMVC

Romantiek en realisme 1815-1880

Begeleidende publicatie bij de permanente tentoonstelling in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Geniet, 4to, 26 pp., Tijdlijn (1816-1880) met volgende indeling: internationaal kunstgebeuren, Belgisch kunstgebeuren, letterkunde in Vlaanderen en Nederland. Verdere inhoud: de nieuwe Belgische staat, de romantiek, de Vlaamse Beweging, het realisme, het Westvlaams particularisme, Bloemlezing. Portretten van: Leopold I, Willem I, De Laet, Conscience, Snellaert, Jan van Beers, Peter benoit, Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, Jan-Frans Willems, P.F. Van Kerckhoven, Zetternam, Antoon Bergmann, Virginie Loveling. beknopte bibliografie.

SALDIEN T. / AMVC@ wikipedia

€ 15.0