VANDENBROEKE Chris

Vlaamse koopkracht gisteren vandaag en morgen

Pb 302 pp. Met uitgebreide bibliografie. Noot LT: CVDB vestigde naam als historicus en specialist van lange tijdreeksen inzake voeding en koopkracht. Door een koppeling van lonen aan de prijzen van basisproducten (bvb. graan) weet hij de complexe interpretatie van de historische waardering (bvb. muntdiversiteit tijdens het Ancien Régime) te omzeilen Zijn reeksen laten toe uitspraken te doen over de verdienste van de gewone man in verschillende periodes, over de betaalde huishuur, belastingen, enz. Een van zijn stellingen is dat Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 19de eeuw helemaal geen industriële revolutie kende, iets wat door menig historicus over het hoofd wordt gezien. Deze historicus durft het aan huidige tendensen te toetsen aan wat er in het verleden gebeurde; zijn werk is dan ook kritisch. Zo stelt hij: "De geschiedenis is er om de constanten uit het verleden vast te leggen en om eventuele fouten in de toekomst te ondervangen." (p. 145) Vanuit die stelling bekritiseert hij de afwezige Waalse reconversie. Belangrijk historisch werk!

VANDENBROEKE Chris@ wikipedia

€ 15.0