VAN WIJNEN H.A.

Willem Drees. Democraat.

Gebrocheerd, 17x23cm, 227pp., foto's in ZW, bibliografie, bibliografische noten en register/index, illustratieverantwoording. Over de staatsman en 'Vader des Vaderlands', die "een monument werd voor de hedendaagse sociale en maatschappelijke structuur van Nederland". Beeldbibliografie. Van de politieke leertijd (1904) tot WO II. Een belangrijk punt - ook voor de Nederlandse socialisten - was: Is regeringsdeelname verraad aan het eigen programma? Drees betrokkenheid bij: Dreyfusaffaire, spoorwegstaking van 1903, socialistische internationale (Dresdener resolutie), diamantbewerkersbond, Max Havelaar, Multatuli-kring, algemeen kiesrecht/stemrecht, Troelstra-herdenking, omroep, 10 mei 1940, ... Willem Drees werd op 5 juli 1886 geboren in Amsterdam, hij overleed te Den Haag op 14 mei 1988.

VAN WIJNEN H.A.@ wikipedia

€ 15.0