VAN ZANDEN, J.L.

De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914. (A.A.G. Bijdragen 25)

Gebrocheerd, met kaarten en tabellen, (16) + 461 pp. Belangrijke bibliografie. Noot LT: Onze interesse ging voornamelijk uit naar V.2.1. (De oppervlakte landbouwgrond) en de bronnen (o.a. kadaster) van meting; de zwakke toename (+13%) van het landbouwareaal tussen 1825 en 1910; de aansluiting van Noord-Brabant en Limburg op de Belgische Kempen (arme zandgrond); de ontginningen die onderhevig zijn aan de landbouwconjunctuur; het turfsteken (veen); de droogmakerij: de landwinst (1790-1815: +14.250 ha; 1815-1840: 9.000 ha; 1840-1865: 13.500 ha). Op de pp. 145 e.v. gaat VZ in op de verbeteringen in de infrastrucuur: verharde wegen, kanalen, ... Ook de interprovinciale migraties komen aan bod: sterke tewerkstelling in het turfsteken bvb. en weerom de afvoer van turf via kanalen. Belang van de Dedemsvaart. De rol van de grootgrondbezitters in de verdeling van de markegronden. (pp. 155 e.v.)

VAN ZANDEN, J.L. @ wikipedia

€ 30.0