SORGELOOS Claude, CULLUS Philippe

Het oefenveld en de stedebouw te Brussel, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 39, nr 153, juli 1985, pp. 1-12; Laken: geannexeerde gemeente, vergeten gemeente?, in: idem, pp. 23-44

met foto's en kaarten in ZW. Het artikel over Laken vermeldt het feit dat de door koning Leopold II opgekochte gronden (niet-belastbaar) geen inkomsten meer opleverden voor de gemeente.

SORGELOOS Claude, CULLUS Philippe@ wikipedia

€ 15.0