ARENT Pol

Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproduktie in Nederland 1720-1740

overdruk uit Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 72 (1985), pp. 65-195.

ARENT Pol@ wikipedia

€ 20.0