BUIJNSTERS P.J.

Het verzamelen van boeken. Een handleiding

Pb met flappen, in-8, 320 pp., illustraties, bibliografie, index.
Tweede, verbeterde, vermeerderde druk. Deze handleiding is bedoeld voor ieder die op een of andere wijze met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, boekhandelaars, antiquaren, studenten, docenten en verzamelaars. Zij worden hier rondgeleid langs diverse verzamelgebieden als Nederlandse literatuur, emblemata, reisverhalen, kinderboeken, topografie, architectuur, sportboeken, natuurlijke historie, kostuumboeken en handschriften. Maar ook algemenere thema's als papier, boekband, boekillustratie en exlibris komen uitgebreid aan bod. Hoewel de nadruk ligt op zakelijke, bibliografische informatie, blijft deze gids toch naar de opzet een geschrift voor liefhebbers door liefhebbers. Naar volledigheid is niet gestreefd, wel naar precisie.

BUIJNSTERS P.J.@ wikipedia

€ 20.0