DHAENE Leon

Boeren en Burgers. Sociale geschiedenis van het negentiende eeuwse platteland. Zingem 1796-1900.

Gebrocheerd, 15x21cm, 320 pp. Illustraties: 41 ZW-foto's, 27 grafieken, 2 kaarten, 9 figuren, 75 tabellen. Woord vooraf: Prof. H. Balthazar, Woord apart: Prof. Hannes. Hoogstaand studiewerk van een eminent historicus, in de ban van zijn onderwerp. In 1982 studeerde hij af op "Van thuiswerker tot arbeider", een werk over sociale reconversie in de XIXde e. Het hier gepresenteerde boek wordt gevoed door diepgaande archiefstudie. De auteur weet de bevindingen over Zingem (gelegen tussen Gent en Oudenaarde) in een bredere Vlaamse en Belgische context te plaatsen en biedt verklaringen aan voor de relatief late industrialisatie van Vlaanderen nadat de proto-industrie er tijdens de 19de eeuw zo goed als vernietigd was. Besteedt ook aandacht aan het grote analfabetisme, wat een culturele en sociale achterstand opleverde. Ook de dominante politieke rol van de grootgrondbezitters (132,5 ha en 56 huizen in 1845), de familie Amelot, wordt uitvoerig belicht. In 1895 bezit deze familie nog 113 ha en 75 huizen. (p. 229) De auteur schrijft genuanceerd en hanteert een vlotte taal.

DHAENE Leon@ wikipedia

€ 30.0