PELS Dick

Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit

Pb, 266 pp., bibliografische noten, bibliografie en index. Bijdrage tot de theorievorming rond macht en eigendom. Is macht het basisbegrip, en eigendom daarvan afgeleid of ligt het precies andersom? De gebruikelijke antwoorden op deze vraag (het zgn. reductiedilemma) grijpen terug op twee rivaliserende denktradities, die van de politieke filosofie tegenover de politieke economie. Dergelijke rivaliteiten vinden we in de gehele geschiedenis terug. De tegenstelling tussen Marx en Bakoenin is een klassiek voorbeeld daarvan. Het boek bevat enkele interessante (historische) denkschema's over eigendom, recht, filosofie en politiek. Dick Pels (1948) studeerde vertaalkunde en sociologie aan de Univ. van Amsterdam. Hij schreef meerdere boeken waarin filosofie en politiek centraal staan.

PELS Dick@ wikipedia

€ 20.0