BERCKX Paul

Het Arbitragehof en de gevolgen van zijn vernietigende arresten

Pb, in-8, 241 pp. De oprichting van het Arbitragehof werd in 1980 in de Belgische Grondwet ingeschreven. Een wet van 28 juni 1983 stelde de samenstelling, de bevoegdheid en de werking ervan vast. Op 5 april 1985 sprak het zijn eerste arrest uit. Bij de grondwetsherziening van 1988 werd de bevoegdheid van het Arbitragehof uitgebreid tot die van een grondwettelijk hof. Op 7 mei 2007 werd de naam in die zin gewijzigd in Grondwettelijk Hof.

BERCKX Paul@ wikipedia

€ 20.0