VAN DER WOUD Auke

Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848

6de druk. Paperback, in-8, 686 pp. Niet toevallig start AVDW met een hoofdstuk over cartografie.Recensie: De metamorfose van Nederland in de afgelopen honderdvijftig jaar is gigantisch. In de afgelopen tien jaar vormt het toenmalige landschapsbeeld meer en meer een belangrijke inspiratiebron voor herinrichting van ons huidige landschapsbeeld. Het boek is ontstaan uit het idee om over de gehele negentiende eeuw een proefschrift te schrijven. Alras bleek echter, dat de berg te verwerken informatie zo gigantisch werd, dat de periode 1798 (staatsregeling) tot 1848 (grondwetswijziging) is gekozen. Het boek is prettig leesbaar, wat het verwerken van de hoeveelheid informatie zeer vergemakkelijkt. Er is geput uit een grote hoeveelheid kennisbronnen: economische, juridische, waterstaatkundige, geologische, demografische, klimatologische, psychologische, stedenbouwkundig-architectonische, militaire en politiek-economische. Een veelheid aan onderwerpen komt aan de orde: bestuursvormen, dijken, rivieren, water-, land-, en spoorwegen, woeste gronden en cultuurlandschappen, polders en steden. Afgesloten wordt met een overzicht van de militaire, juridische en welvaartsaspecten van die tijd. Helaas zijn geen kaart- of beeldimpressies opgenomen. Bevat geen literatuur van na 1988. (bron: redactie Biblion)

VAN DER WOUD Auke@ wikipedia

€ 50.0