WATELET Marcel

Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw

Hardcover, stofwikkel, folio, 271 pp., met talrijke illustraties en kaarten/plans in kleur. Uitgegeven naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het Ministerie van Openbare Werken. Bronnen voor de nationale en lokale geschiedschrijving. Referentiewerk.
Noten LT:
• Berlijn als centrum van aardrijkskunde (57);
• Historisme: geschiedenis der volken wordt bepaald door de streken waar zij wonen (60);
• 1831: Conferentie van London (63);
• verbinding België naar Duitsland: Schelde-Maas-Rijn via Limburg;
• groot belang van Vandermaelen als kaartenmaker (67);
• kaart van P. Gérard, kadaster OVL (68-69);
• Senaat vraagt in 1840 goede wegenkaarten (70);
• observatie en encyclopedische kennis als kenmerken van 19de e. intellectueel;
• data uitbouw spoorwegennet (90-91);
• verwijzing naar Colloque Habay (92);
• uitbouw kanalennetwerk (137);
• uitbouw wegennet (195).

zie ook het referentiewerk over het Italiaanse wegennet

zie ook Les Grandes Routes de France

WATELET Marcel@ wikipedia

€ 60.0