GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I.

Bronnen van de Nederlandse codificatie: Erfrecht 1798-1820 & De Codificatie van het erfrecht 1798-1838 (2 volumes)

Pb, in-8, xiii + 550 pp. & vii + 113 pp. Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, no. 16 & 17. ISBN: 906011552X & ISBN: 9060115511. Doorheen alle ontwerpen blijven de basisstellingen van de Code Napoleon (1808) overeind. Interessant is de vergelijking tussen Cras en Wierdsma wat betreft de bronnenraadpleging. (p. 23)

GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I.@ wikipedia

€ 50.0