GALBRAITH John Kenneth

Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst.

Pb, in-8, 288 pp., bibliografische noten na elk hoofstuk, bibliografie en personenregister. G. over het economisch denken van Aristoteles tot heden. Hoofdstuk 15 over de Grote Depressie en Hoofdstuk 16 over de Geboorte van de Welvaartstaat zijn beslist het herlezen waard; zo was de mening dat men maar moest 'uitzieken' quasi algemeen in 1929. Belicht de belangrijke theorie van Berle & Means over de groeiende macht van het management en de concentratie van ondernemingen in de handen van weinigen (de 200 grootste) > zie p. 183. De goudhandel (gouden standaard, verbod om goud te bezitten, speculatief aanhouden, ingrepen) wordt ruim belicht. Over landbouwsubsidies in zijn verschillende vormen: een belangrijk element in de moderne geschiedenis van het economische denken is het feit dat het klassieke marktsysteem niet meer getolereerd wordt waar het zich voordoet in zijn zuiverste vorm. (193) Klassieker en en quasi uniek wegens de vlotte schrijfstijl van G., die aan de basis ligt van zijn invloed.

GALBRAITH John Kenneth@ wikipedia

€ 20.0