NN

100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste

Brochure en tentoonstelling gerealiseerd door het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel n.a.v. het 100-jarig bestaan van de krant Het Laatste Nieuws. Noot LT: de chronologie in dit werk stamt bijna integraal uit de Kroniek van Belgie (1987) maar loopt op tal van punten uit de sporen: foutieve data, vergeten (?) feiten. Zo is het opmerkelijk dat de afschaffing van het zegelrecht (1848) niet vermeld wordt; ook het faillissement van De Standaard (1976) en dat van Volksgazet (1978) wordt niet vermeld. Met omzichtigheid te benaderen! Blijkbaar hadden ze in 1988 bij Hoste andere katten te geselen - een dringende nood aan vers kapitaal en een ander management - maar uit deze uitgave blijkt natuurlijk een jammerlijk gebrek aan professionalisme.

NN @ wikipedia

€ 15.0