KOERT M.H.

Rechtsvergelijkende studie naar de kenbaarheid van de publiekrechtelijke rechtstoestand van onroerend goed in Engeland, Frankrijk, België en West-Duitsland

Pb, 142 pp. Met bibliografie. ISBN 90 6132 236 7 Noot LT: komen aan bod in dit overzicht: eigendom, kadaster, onroerend goed, Land Registry, Local Land charges, Registry, Code Civil, Plan d'Occupation des Sols, Certificat d'Urbanisme, Burgerlijk Wetboek, hypotheek, registratie, hypotheekregisters, Stedebouwkundig Attest, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuch, Liegenschaftskataster, Baulastenverzeichnis, kenbaarheidsmechanismen, automatisering. Bevat enkele facsimile van documenten.

KOERT M.H. @ wikipedia

€ 25.0