KINSBERGEN Andries

Ontgroening en vergrijzing. Beschouwingen over de bevolkingsevolutie in de provincie Antwerpen.

185 pp. Diende als voorbereiding voor zijn rede, uitgesproken op 30/9/1988. Met tabellen en grafieken in kleur en ZW (na-oorlogse periode). Belangrijk werkstuk van een vooraanstaand provinciegouverneur met visie.

KINSBERGEN Andries@ wikipedia

€ 15.0