MILES Rosalind

Stiefdochters van de tijd. De vrouw als paria van de geschiedenis. (vertaling van The Women's History of the World)

paperback, In-8, 285 pp. Bibliografische noten, bibliografie, register/index. Aan de orde komen o.a. de opkomst van de geïnstitutionaliseerde godsdiensten en de als gevolg daarvan toenemende onderdrukking van de vrouw. Het werk is doorspekt met treffende citaten die over het algemeen de inferioriteit van de vrouw propageerden. Noot LT: Misschien is de graad van onderdrukking van de vrouw een geschikte maatstaf om het culturele peil van een beschaving mee te meten. Misschien heeft de mate waarin de vrouw (in de media) onderdrukt wordt iets te maken met het zelfbeeld van de falende man die zich in zijn superioriteit bedreigd weet.

MILES Rosalind@ wikipedia

€ 15.0