BREPOELS Jaak

Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. (herwerkte uitgave)

Wrappers, 208 pp. Illustraties in ZW. Bibliografie. Noot LT: Tot 1988 bestond er één basiswerk waarnaar veel verwezen werd, nl. 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn'. Dat boek, samengeschreven door een team, verscheen voor het eerst in 1976 en in 1981 volgde een tweede deel (anders van opzet en handelend over de periode 1966-1980), dat inmiddels onvindbaar is. Beide delen zijn in DEZE UITGAVE volledig herwerkt, geactualiseerd en aangevuld met bevindingen uit recent onderzoek op basis van archieven van KADOC en AMSAB. Het resultaat is een degelijk referentiewerk van de Belgische sociale geschiedenis van 1830 tot 1988. Kritiek: toch hadden we graag gezien dat het boek voet- of eindnoten zou bevatten.

BREPOELS Jaak@ wikipedia

€ 25.0