Daniel DROIXHE (ULB, ULG) (edit.)

De erfenis van de Franse Revolutie 1794-1814

Gebrocheerd, geïll. cover (de Frygische muts in metaal, geplaatst op het Belfort in Dendermonde in 1794), 255 pp., 21x28cm. Catalogus van de tentoonstelling 17/3 - 11/6/1989 in de Galerij van de ASLK te Brussel. Inhoud: De Franse Revolutie, gevierd, gehaat, begrepen ...? De fundamentele vrijheden (H. Van Goethem) - De administratieve afbakening (Lenders et Thielemans) - Het recht (Dupont-Bouchat et Stevens) - De burgerlijke stand (Bruneel et Bruwer) - Het onderwijs (De Vroede e.a.) - De openbare onderstand (Haesenne-Peremans, Van den Eeckhout) - De volksgezondheid - Maten en gewichten (decimaal stelsel) - De betrekkingen tussen Kerk en Staat (A. Tihon) - De circonscriptie (Hélin et De Gryse) - Het staatsapparaat (Hélin). Illustraties & kaarten in ZW en kleur. Verzorgd en belangrijk synthesewerk.

Daniel DROIXHE (ULB, ULG) (edit.)@ wikipedia

€ 25.0