KINT Ph. (Promotor: P.M.M. Klep)

Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw In Oost-Vlaanderen 1815-1850.

Gebrocheerd, geïllustreerde uitgeversomslag, 16,5x24cm., 459 pp., tabellen, statistieken, kaartjes (gemeenten waar daglonen daalden in de periode 1830-1846), omvangrijke bibliografie. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren. Kint (°Amsterdam, 9/10/1947). In zijn inleiding wijst K. erop dat OVL in 1815 de belangrijkste en dichtstbevolkte provincie van het land was: landbouw én katoennijverheid. Toegevoegd: bespreking en samenvatting van dit doctoraat in BTNG, XX, 1989, 3-4.

KINT Ph. (Promotor: P.M.M. Klep)@ wikipedia

€ 25.0