GRAPPERHAUS,F.H.M.

Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.

Hardcover with ill. dj., 4to., 407 pp. Illustraties en gravures in ZW en kleur. Zeer uitgebreide bibliografie. De basisvraag van dit boek: hoe beïnvloedt belastinginning de staatkundige emancipatie in West-Europa en Noord-Amerika. De auteur komt tot het besluit dat de vrijwillige instemming van burgers om tot belastingheffing over te gaan hen inspraak gaf in het staatkundig bestel. De uniformisering van de belasting leidt dan tot natievorming.

GRAPPERHAUS,F.H.M.@ wikipedia

€ 30.0