VAN HAEGENDOREN Mieke

Van werken krijg je vuile handen. De Belgische Werkliedenpartij 1914-1940

Pb, grote in-8, 156 pp., bibliografie, index/register. Het betreft hier een herwerkte uitgave van '25 jaar Belgisch socialisme' (1967), maar de lezer moet het stellen zonder notenapparaat. MVH (°1943) legde zich vooral toe op vrouwenstudies.

VAN HAEGENDOREN Mieke@ wikipedia

€ 15.0