WATELET Marcel

De militaire topografische cartografie van de Geallieerden in Frankrijk en België (1815-1818). Cognitieve benadering en overzicht van de fondsen en verzamelingen. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 44, 1990, nr 174, pp. 33-49.

Met kleurkaartjes. Verder in dit nummer: LADMIRANT, Henri, De Ondergrond gezien vanuit de ruimte (geologie). MARTIN, Dirk, Gemeentepolitiek en -politici tijdens het interbellum in de grootste twee Vlaamse steden: poging tot situering. Het gaat om Antwerpen en Gent.

WATELET Marcel@ wikipedia

€ 15.0