VAN MOLLE Leen

Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990.

Kadoc-Studies 9. Wrappers, 391 pp., illustraties en foto's in ZW. Bibliografie, tabellen (index consumptieprijzen 1880-1988, agrarische beroepsbevolking 1846-1980; ledenaantal BB 1890-1989), register. LVM (°1953) raadpleegde uitvoerig de archieven. Degelijk en diepgravend werk waarvan de politieke en sociale relevantie niet mag onderschat worden.

VAN MOLLE Leen@ wikipedia

€ 15.0